Hafsýn

Skráningar og miðlun upplýsinga á veiðum og vinnslu um borð

 

  • Einfaldari skráningar og miðlun upplýsinga
  • Aðgangur gagna í rauntíma
  • Útgerðin varðveitir alla veiðisögu fyrir frekari greiningu

Ávinningur notenda

Hafsýn er upplýsingakerfi sem auðveldar ákvarðanatöku um framhald veiða

 

  • Sparar tíma fyrir skipstjórnendur
  • Upplýsingar um veiðar í rauntíma
  • Góð yfirsýn að veiðisögu og greining frávika

Við höfum notað Trackwell sjávarútvegslausnir með góðum árangri. Það einfaldar og sparar vinnu við aflaskráningu og aðstoðar við skipulagningu veiða og vinnslu.

Guðjón Þorbjörnsson, Vísir hf.

HB Grandi á sér langa sögu og býr að mikilli reynslu og þekkingu á nýtingu auðlinda og framleiðslu sjávarafurða sem endurspeglast í öllu starfi þess.

Hafsýnar-viðmótið nýtist okkur vel til að fylgjast með afla skipanna og auðveldar ákvarðanir um ráðstöfun hráefnis

Flotastjóri HB Grandi

Við leggjum mikla áherslu á að veita stöðugt framboð af hágæðavöru, hámarka virði hráefnisins og stunda ábyrgar fiskveiðar. Hafsýn er eitt af þeim verkfærum sem við notum daglega og gerir útgerð og vinnslu kleift að fylgjast með og stýra veiðunum til þess að ná þessum markmiðum.

Hrannar Jón Emilsson

Úterðarstjóri Línuskipa, Þorhjörn hf

Hafsýn Skráningarlausnir fyrir fiskiskip

Hafsýn er heildarlausn fyrir skráningar á veiðum og vinnslu um borð. Sérstök skráningarviðmót eru í boði fyrir ísfiskskip, uppsjávarskip og frystiskip.

Ávinningur Notendur Hafsýnar

Skipstjórnendur

Skipstjóri heldur utan um allar skráningar á veiðum og vinnslu á einum stað. Auðvelt aðgengi að upplýsingum fyrir upplýstari ákvörðun um framhald veiða. Einföldun á skráningum og fækkun tvískráninga. Miðlun upplýsinga til útgerðar og yfirvalda verður skilvirkari.

Útgerð

Útgerðastjóri í landi fær yfirlit í rauntíma um lykilþætti um veiðar og vinnslu sem auðveldar við að reka skipaflotann á sem hagkvæmastan hátt. Einfalt aðgengi upplýsinga sparar vinnu og eykur skilvirkni.

Vinnsla

Vinnslustjórar í landi fá upplýsingar um aflamagn og tegundasamsetningu, dagalista og upplýsingar um meðalstærð og gæði. Auðveldar ráðstöfun afla og skipulagingu vinnslu.

Sala

Sölustjórar fá fyrr upplýsingar um framleiðslu skipa sem gefur kost á að hefja söluferli fyrr og hámarka virði afurða. Betri rekjanleiki auðveldar sölustarf og bætir ímynd fyrirtækis um ábyrgar fiskveiðar.

Gæðamál

Gæðastjórar nýta tengingu gæðaskráninga við afla og vinnslu. Einfaldar aðgengi að gæðaprufum og öðrum gæðaskjölum sem tengjast viðkomandi veiðiferð. Sparar vinnu og fækkar tvískráningingum.

Yfirstjórn

Yfirstjórnendur fá samantekt á lykilþáttum veiða, siglingarúthaldi og framlegð. Hægt er að skoða samanburð margvíslegra þátta sem auðeldar að greina frávik og bætir möguleika á hagræðingu.

Hafðu samband

Hafðu samband í dag til að fá meiri upplýsingar um þjónustu okkar.

+354 5100 600
Trackwell
Laugavegi 178
105 Reykjavík, Iceland

Fréttir

Bestun veiðiferða með Optigear

Optigear, nýtt gagnasöfnunarkerfi er afrakstur tveggja ára samstarfs Naust Marine og Trackwell. Optigear eykur hagkvæmni togveiða með bættu aðgengi upplýsinga um rauntímastöðu og greiningu sögulegra gagna frá togveiðibúnaði, ytri aðstæðum og beitingu skips. ...

read more

Áskriftarleiðir og nýjungar

Um næstu áramót verður Hafsýn þjónustunni skipt upp í tvær áskriftarleiðir. Áskriftarleið minni er fyrir minnstu fyrirtækin og einyrkja en áskriftarleið stærri er fyrir útgerðir sem nýta núverandi virkni, auk viðbóta. Áskriftarleið stærri: innifelur allar núverandi...

read more